ผลงานทางวิชาการ

ดูทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

ดูทั้งหมด

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน / กิจกรรม

 • วีดิทัศน์ประวัติโครงการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาเขาสามมุข จ.ชลบุรี 

  เชิญชมวีดิทัศน์ประวัติโครงการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
  เขาสามมุข  จ.ชลบุรี 

 • วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

  วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
  Strategic Studies Center,  National Defence Studies Institute (SSC Thailand)

 • ตะลุยเที่ยวเขตทหาร ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยฯ จ.ชลบุรี

  รายการตะลุยเที่ยวเขตทหาร (ออกอากาศเมื่อ 22 พ.ย.58)
  นำชมอาคารประวัติศาสตร์ บ้านพักรับรองจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
  เขาสามมุข  จ.ชลบุรี 

  ชมรายการตะลุยเที่ยวเขตทหาร


ดูทั้งหมด