ศศย.สปท.จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (NADI)

ศศย.สปท. จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน (NADI) 

เรื่อง **ความร่วมมือของอาเซียนในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางไซเบอร์  (ASEAN Cooperation in Cyber Capacity Building) 

ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค.61 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ จ.พระนครศรีอยุธยา