เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 10/61 (16 - 28 ก.พ.61)

เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ฉบับที่ 10/61 (16 - 28 ก.พ.61)

    จากแนวคิดการเปลี่ยน “เอเชีย-แปซิฟิก” ให้กลายเป็น “อินโด-แปซิฟิก” ที่ถูกจุดประกายขึ้นโดยสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินเดีย รวมทั้งออสเตรเลีย กำลังเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงกันมากในภูมิภาคแถบนี้ การที่จุดศูนย์ดุลทางอำนาจของโลกกำลังถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภูมิภาคนี้ จึงชวนให้คิดต่อไปว่า หรือนี่คือยุทธศาสตร์ “ปักหมุดหวนคืนสู่เอเชีย” ของสหรัฐฯ ที่ขยายให้ครอบคลุมถึงมหาสมุทรอินเดีย เพื่อเป็นการถ่วงดุลความสำเร็จอันใหญ่โตและกว้างขวางของ “แผนการริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทาง” (Belt and Road Initiative หรือ BRI) ของจีน