ข่าวประกาศ

ศศย.สปท. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง "ฝ่าวิฤติ โควิด - 19 ครั้งที่ 4 มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ในวันอังคารที่ 2 มิ.ย.63 เวลา 12.45.16.30 น. Scan Me : เพื่อรับรหัสเข้าร่วมการประชุมทาง APP ZOOM ศศย.สปท. จัดการประชุมทางวิชาการ การประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ หัวข้อ "ฝ่าวิกฤติ โควิด - 19 ครั้งที่ 3 : มิติดด้านเทคโนโลยีและพลังงาน" ในวันอังคาร 26 พ.ค.63 ณ ห้องประชุม(1) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยผ่านระบบ ZOOM ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและเลขประจำตัวสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศศย.สปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่ประสัมพันธ์

กิจกรรมล่าสุด

ดูทั้งหมด

ผลงานทางวิชาการ

ดูทั้งหมด

การประชุมสัมมนา

ดูทั้งหมด

วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน / กิจกรรม

  • วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.ชลบุรี 

    คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

  • วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

    คลิกภาพเพื่อชมวิดีทัศน์

ดูทั้งหมด

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Strategic Studies Center,
National Defence Studies Institute

สงวนลิขสิทธิ 2015

ที่อยู่ : 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์และโทรสาร: 02 277 4300
Email: admin_info@sscthailand.org
Facebook: ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์