วันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค.66 เวลา 1300-1500 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ศศย.สปท. และ ศูนย์ศึกษาความมั่นคงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies : DKI APCSS)