ศศย.สปท. จัดอบรมโครงการการพัฒนาผู้นำทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Senior Security Studies Program: SSSP 2023)