เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เม.ย. 66 เวลา 0630 - 0900 ศศย.จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำ สปท. และ พิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ศศย.สปท. ครบรอบ 44 ปี ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมทางทหาร สปท. โดยมี ผบ.สปท. เป็นประธาน