ศศย.สปท.จัดการประชุมสนทนาปัญหายุทธศาสตร์ เรื่อง "การแข่งขันการใช้ Soft Power : ระหว่างสหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อประเทศไทย " ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย.63 ณ ห้องบัณฑิต 1 สปท. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม