เตือนผู้ใช้งาน Line ระวังถูกหลอกให้กด link เปิดทางให้คนร้าย ใช้ Line แทน

ที่มา : https://www.rtarf.mi.th/index.php/th/2016-06-23-07-14-56/2016-06-24-03-50-21/360-line-link-line