บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่ 38/66 (7 – 11 ส.ค.66) เรื่อง ฉากทัศน์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกัมพูชา ภายใต้การนำของ ฮุน มาเนต

ฉากทัศน์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกัมพูชา ภายใต้การนำของ ฮุน มาเนต

    เมื่อ ๑ ส.ค.๖๖ คณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชา (National Election Committee: NEC) ได้ประกาศผลการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ ๗ ที่จัดขึ้นเมื่อ ๒๓ ก.ค.๖๖ อย่างเป็นทางการ โดยพรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodian People’s Party: CPP) ของนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ได้คะแนน ๖,๓๙๘,๓๑๑ เสียง จากทั้งหมด ๗,๗๗๔,๒๗๖ เสียง ได้ที่นั่งในสภาแห่งชาติ ๑๒๐ จาก ๑๒๕ ที่นั่ง ที่เหลือ ๕ ที่นั่ง เป็นของพรรคฟุนซินเปค ซึ่งได้คะแนน ๗๑๖,๔๙๐ เสียง การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสูงถึงร้อยละ ๘๔.๕๘๑ มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของกัมพูชา ตั้งแต่สหประชาชาติสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งแรกในปี ๒๕๓๖ นับว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจสู่ นาย (พล.อ.) ฮุน มาเนต บุตรชายวัย ๔๕ ปี ในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาอย่างราบรื่น