บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์ ฉบับที่ 40/66 (21 – 25 ส.ค.66) เรื่อง ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ระหว่าง เมียนมาและรัสเซีย

 ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ระหว่าง เมียนมาและรัสเซีย

สถานการณ์ความสัมพันธ์ เมียนมา-รัสเซีย

    รัสเซียเป็นผู้ขายอาวุธรายใหญ่ให้กับเมียนมารองจากจีน ข้อมูลจากสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ระบุว่าระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒  เมียนมาซื้ออาวุธจากรัสเซียมูลค่าราว ๘๐๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ซื้ออาวุธจากจีนประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เมียนมาได้ทำข้อตกลงด้านอาวุธและทางเทคนิคฉบับแรกกับรัสเซีย และหลังจากนั้นก็ได้ซื้อเครื่องบินขับไล่ MiG 29 จากรัสเซียแล้ว ๓๐ ลำ เฮลิคอปเตอร์รุ่น Mi-24 และ Mi-25 จำนวน ๑๐ ลำ รวมทั้งระบบจรวดต่อต้านอากาศยาน Pechora-2M จำนวน ๘ ชุด กับอากาศยานไร้คนขับ ระบบอาวุธต่อต้านรถถัง ระบบปืนใหญ่และเครื่องบินรบรุ่น Su-30 SME จำนวน ๖ ลำด้วย