การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 3/64 เรื่อง "แนวทางและวิธีการบริหารจัดการกำลังพลของกองทัพประเทศกลุ่มอาเซียนและมิตรประเทศ"

        ศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. โดย ศศย.สปท. (ฝ่ายเลขานุการฯ) จัดการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา สปท. ครั้งที่ 3/64 เรื่อง "แนวทางและวิธีการบริหารจัดการกำลังพลของกองทัพประเทศกลุ่มอาเซียนและมิตรประเทศ" ณ โรงแรม เอ วัน เดอะ รอยัล ครูซ พัทยา เมื่อ 18-19 มี.ค.64 โดยมี พ.อ. บัณฑูร  บำเรอราช รอง ผอ.ศศย.สปท. เป็นประธาน และมีวิทยากร 3 ท่าน ดังนี้

1. Colonel Wayne Turnbull                  Senior Defence Official/ Defence Attaché and Chief of JUSMAGTHAI

2. Lieutenant Colonel Nicholas Beumer      Australian Deputy Defence Attaché to the Kingdom of Thailand

3. นาวาอากาศเอก พรเดชน์ คงปั้น             ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์